và tìm được 1 video có từ khóa " opening thap bat la han "