Cung tống di ảnh Giác linh HT Thích Trí Tịnh thăm VP II và BTS PG TP.HCM

Cung tiễn Giác linh HT Thích Trí Tịnh nhập thápNguồn Senviet.tv