Hội trại hè Phật giáo lần thứ 9

Tin Phật Giáo Video – Khóa tu mùa hè chùa Khải Nam

Nguồn Senviet.tv