HT.Thích Thiện Nhơn được suy cử Quyền Chủ tịch HĐTS GHPGVN

HT.Thích Thiện Nhơn được suy cử Quyền Chủ tịch HĐTS GHPGVN


Senviet.tv