Lễ Nhập Bảo Tháp Cố Đại Lão HT. Thích Trí Tịnh

Từ sáng sớm ngày 3/4/2014, hàng ngàn Tăng ni, Phật tử từ khắp nơi đổ về đường Tô Ngọc Vân, con đường dẫn vào chùa Vạn Đức (TPHCM) để chờ đợi giây phút cung tống kim quan cố Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp.Nguồn: Senviet.tv