Lễ tang Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày thứ 2

Lễ tang Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày thứ 2Nguồn Senviet.tv