Lễ tang Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày thứ 3

Lễ tang Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày thứ 3Nguồn Senviet.tv