Lễ tang Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày thứ 4

Lễ tang Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày thứ 4


 
Nguồn Senviet.tv