Lễ tang Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày thứ 5

Lễ tang Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngày thứ 5Nguồn Senviet.tv