Tin Phật giáo 47 - Khánh thành chùa Một Cột tại Nga

Tin Phật giáo 47 - Khánh thành chùa Một Cột tại NgaNguồn Senviet.tv