Tin Phật Giáo 45 – Khảm vàng mái vòm Đại Tháp Giác Ngộ

Tin Phật Giáo 45 – Khảm vàng mái vòm Đại Tháp Giác NgộNguồn: Senviet.tv