Tin Phật Giáo 49 - Lễ tưởng niệm 705 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Tin Phật Giáo 49 - Lễ tưởng niệm 705 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết BànNguồn Senviet.tv