Tin Phật Giáo 50 - Khai mạc liên hoan Tam Tạng Kinh điển tại Bồ đề đạo tràng

Tin Phật Giáo 50 - Khai mạc liên hoan Tam Tạng Kinh điển tại Bồ đề đạo tràngNguồn Senviet.tv