Tin Video Phật giáo - Lễ đặt đá Việt Nam Quốc Tự

Sáng ngày 12/10/2014 nhằm ngày 19/9 Giáp Ngọ. BTS Phật giáo TP.HCM đã trang nghiêm và long trọng làm Lễ đặt đá xây dựng lại Việt Nam Quốc Tự để trở thành Trung tâm Phật giáo TP.HCM


​Senviet.tv