Ấm áp lễ Hằng Thuận tại Chùa Hà

Đôi bạn trẻ chắc hẳn đã có duyên với nhau từ bao đời nên hôm nay mới gặp nhau và cùng về chùa làm Lễ Hằng Thuận chúc phúc tại Chùa Hà - Phúc Linh tự, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới sự chứng minh và cầu nguyện của chư Tôn thiền đức và bà con bạn bè gần xa.


Trong khế kinh Đức Phật có dạy:

“Sinh ra được làm người là khó, làm người mà được đầy đủ các căn thật khó, làm người mà gặp được chính Pháp lại càng khó hơn”

 
Và giữa cõi đời này hàng vạn con người hằng ngày bước vội qua nhau, quen được một người là khó, yêu thương được một người lại càng khó hơn.

Đôi bạn trẻ dưới đây chắc hẳn đã có duyên với nhau từ bao đời nên hôm nay ngày 14/10/2018, họ mới gặp nhau và cùng về chùa làm Lễ Hằng Thuận chúc phúc tại Chùa Hà - Phúc Linh tự, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Chủ trì đại đức Thích đồng Tuệ) dưới sự chứng minh và cầu nguyện của chư Tôn thiền đức và bà con bạn bè gần xa.

Cô dâu chú rể: Quảng Phước - Diệu Thiện

Cô dâu chú rể: Minh Đạt - Diệu Lan

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bài viết: "Ấm áp lễ Hằng Thuận tại Chùa Hà"
BBT Vườn hoa Phật giáo