Báo cáo phóng sự chương trình “Thương về miền trung”

Video báo cáo phóng sự chuyến thiện nguyện miền Trung ngày 29.10.2016


- Tổng nhận: 341.752.600 VND
- Tổng chi: 341.752.600 VND
+ Tặng 350 phần quà (gồm 1 hộp chà bông, 1 chai dầu nóng Hàn Quốc, 1 cái chăn và 600.000 VNĐ tiền mặt) tại xã Đức Nhân, xã Đức Lập, xã Yên Hồ thuộc huyện Đức Thọ và xã Lộc Yên thuộc huyện Hương Khê.
+ Cúng dường 5 chùa khó khăn trong vùng bão lũ (10.000.000vnd/chùa)
Xin tri ân toàn thể quý vị!
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma-ha-tát!
 
Ban Thiện Nguyện kính báo.