Chư Tăng TP.HCM bố-tát kỳ cuối năm Kỷ Hợi

Sáng nay, 14 tháng Chạp Kỷ Hợi, chư tôn đức Tăng thuộc Ban Chứng minh Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các quận, huyện cùng Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự thính giới trong kỳ bố-tát cuối năm Kỷ Hợi.


HT.Thích Trí Quảng niêm hương Tam bảo

Tại Việt Nam Quốc Tự, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh và đại chúng Tăng đã thực hiện các nghi thức theo truyền thống thiền môn tại Tổ đường, trang nghiêm niêm hương Tam bảo tại chánh điện.

Đại chúng đã trang nghiêm thính giới nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Đây là kỳ bố-tát cuối năm Kỷ Hợi, sau lễ bố-tát, thính giới chung, chư Tăng đã tham gia hội nghị do BTS GHPGVN TP tổ chức nhằm tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động năm 2020.


Lễ bố-tát diễn ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh

Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
HT.Thích Lệ Trang trùng tuyên giới luật Đức Phật chế

Đối trước Tam bảo

Đây là kỳ bố-tát cuối năm Kỷ Hợi

Bài viết: "Chư Tăng TP.HCM bố-tát kỳ cuối năm Kỷ Hợi"
Ph.V - Ảnh: Bảo Toàn/ Vườn hoa Phật giáo