Chùa Quán Thế Âm tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Sáng nay, 12-5, tại chùa Quán Thế Âm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), trú xứ cuối cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức đã diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 57 ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo.


Chư tôn đức tưởng niệm, tưởng nhớ công đức Bồ-tát Thích Quảng Đức

Trước Giác linh đài Bồ-tát Thích Quảng Đức tại chùa Quán Thế Âm, chư Tăng và Phật tử tổ đình Quán Thế Âm đã thành kính đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm. Đại chúng đồng nhất tâm tụng Bát-nhã tâm kinh cúng dường, tưởng nhớ đến công đức to lớn của Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo cho đạo pháp và dân tộc.

Đồng nhiếp tâm hồi hướng, nguyện cầu an bình cho thế giới, dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi, người người được sống ấm no, hạnh phúc.


Lễ tượng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức và hiệp kỵ chư Thánh tử đạo, tại chùa Quán Thế Âm

Tại buổi lễ, TT.Thích Giác Trí, trụ trì tổ đình Quán Thế Âm đã thay mặt tông phong thành kính dâng trà cúng dường vị Bồ-tát của các thế hệ Tăng Ni, Phật tử Việt Nam.
Tin, ảnh: Hạnh Ý/ Nguồn: Giacngo.vn