Chương trình Pháp Hội Vu Lan tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng ngày 10/08/2018, BTS GHPGVN TP.HCM đã có thông báo về Chương trình Pháp Hội Vu Lan do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức từ ngày 10/8/2018 – 25/8/2018 (29/6 – 15/7/Mậu Tuất) tại Trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự Q.10).


–  Thời khóa hàng ngày (từ ngày 10/8/2018 – 25/8/2018):

– 03 giờ 15 : Thức chúng

– 03 giờ 40 : Hô canh – Tọa thiền – Thỉnh chuông

– 04 giờ 00 : Công phu khuya

– 05 giờ 00 : Khóa lễ tụng Kinh Pháp Hoa

– 07 giờ 30 : Thuyết pháp

– 10 giờ 00 : Cúng ngọ

– 10 giờ 30 : Quá đường – Kinh hành

– 12 giờ 00 : Chỉ tịnh

– 13 giờ 30 : Thức chúng

– 14 giờ 00 : Tụng kinh Vu lan – Báo hiếu

– 18 giờ 00 : Khóa lễ Tịnh độ

– 20 giờ 40 : Hô canh – Tĩnh tọa  

– 21 giờ 45 : An tức

Ngày 14 & 15/07/ÂL có chương trình riêng:

Ngày 14/7/Mậu Tuất (24/8/2018):


– 14 giờ 00 : Khóa lễ Mông Sơn – Thí thực (Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố thực hiện)

– 17 giờ 00 : Dâng Pháp Y cúng dường Hành giả An cư tại VNQT

– 18 giờ 00 : Khóa lễ Sám hối

Ngày 15/7/Mậu Tuất (25/8/2018):

– 06 giờ 00 : Lễ đối thú Tự Tứ

– 07 giờ 00 : Cúng dường Trai tăng hội

Thông báo do HT. Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký.

Bài viết: "Chương trình Pháp Hội Vu Lan tại Việt Nam Quốc Tự"
Thích Minh Thuận/ Vườn hoa Phật giáo