Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào viên tịch

Đại Trưởng lão HT.Phra Yotkeo Mahāsaṇgha Sudhammādhipati Ratana Mahāsaṇgha Pāmokkha (thế danh Mahāngon Damrongboun), Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24-3-2020; Trụ thế 89 năm, 68 Hạ lạp.


Di ảnh cố Đại Trưởng lão HT.Phra Yotkeo Mahāsaṇgha Sudhammādhipati Ratana Mahāsaṇgha Pāmokkha (1930 - 2020) - Ảnh: TT.Thích Minh Quang/GNO

Theo thông tin của Báo Giác Ngộ, được biết Đại Trưởng lão Hòa thượng sinh năm 1930, xuất gia vào năm 1950. Ngài là một học giả uyên bác, nhà giáo dục Phật giáo, được nhận danh hiệu Agga Maha Saddhamma Jotikadhaja của Myanmar năm 2001. Ngoài ra, ngài được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự từ các trường Đại học Phật giáo Mahchulalongkorn (Thái Lan) năm 2016 và Đại học Quốc tế Morality (Hoa Kỳ) năm 2018.

Ngoài sự nghiệp giáo dục và hoằng pháp, Đại Trưởng lão Hòa thượng là tác giả của nhiều tác phẩm Phật học như: Sự giàu có dưới góc nhìn Phật giáo (tạm dịch từ Prosperity in Buddhist Perspective), Bảo vệ Chánh pháp là bảo vệ Thế giới (Protect the Dhamma is Protect the World), Phật pháp qua 50 câu chuyện kể (The Dhamma Teaching in 50 Stories), Đức Phật và sự chiến thắng Pháp (The Dhamma’s Victory of the Buddha),...

Ngài còn là người đóng góp xuyên suốt cho các công trình xây dựng, tái kiến thiết các ngôi tịnh xá, Tăng xá và nhiều tượng pháp tại Lào.


Đại diện GHPGVN tại Lào đến đảnh lễ Hòa thượng tân viên tịch - Ảnh: TT.Thích Minh Quang/GNO

TT.Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào vừa thông tin cho Giác Ngộ, do đại dịch Covid-19 đang diễn ra ảnh hưởng toàn cầu, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nên tang lễ của Đại Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào chưa được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Phật giáo quốc tế.

Bài viết: "Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào viên tịch"
Trần Trọng Hiếu/Nguồn: Báo Giác Ngộ