Điện Phân ưu tang lễ TS Nguyễn Quốc Tuấn của Trung ương Giáo hội PGVN

Nhà nghiên cứu tôn giáo học và Phật giáo của Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Tuấn, qua đời ở Hà Nội hôm 08/2/2019. Nhà nghiên cứu TS. Nguyễn Quốc Tuấn, có đóng góp đáng ghi nhớ trong việc thúc đẩy nghiên cứu tôn giáo học có tính lý luận tại Viện nghiên cứu Tôn giáo của Việt Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2019  
    
ĐIỆN PHÂN ƯU
Kính gửi :   

– Ban Tổ chức Tang lễ;

– Gia đình, Gia tộc Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn

  Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo

  Cố vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tin Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), nguyên Trưởng khoa Tôn giáo học, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam; Cố vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đã từ trần ngày 08 tháng 02 năm 2019, hưởng thọ 63 tuổi.

Trước sự ra đi vĩnh viễn của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng thương tiếc một bậc nhân sĩ thiện tri thức đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học cho Phật giáo, là người luôn tâm huyết và đồng hành cùng với các Hội thảo khoa học, đã đưa ra các giải pháp thiết thực để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tâm linh, các di sản của Phật giáo. Tiến sĩ còn là một vị giảng viên đã truyền trao nhiều kinh nghiệm và hướng dẫn nhiều Tăng Ni Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Luận án nghiên cứu Phật học tại các Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi chân thành chia buồn sâu sắc cùng Ban Tổ chức Tang lễ, gia đình và gia tộc của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn.

Nguyện cầu hương linh Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn được vãng sinh về thế giới an lành.

Kính nguyện Tam bảo gia hộ cho gia đình, gia tộc của Tiến sĩ được vạn sự an lành.

Trân trọng!
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn  
 
Bài viết: "Điện Phân ưu tang lễ TS Nguyễn Quốc Tuấn của Trung ương Giáo hội PGVN"
Anh Nhy/ Vườn hoa Phật giáo