GĐPT T.Ư hướng dẫn đoàn sinh chống dịch Covid-19

Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử (BHD PB GĐPT) T.Ư ngày 1-4 đã ra Thông báo số 088-2020/TB/GĐPT/T.Ư, gởi đến BHD PB GĐPT các tỉnh thành.


Trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang tháng 7-2019 - Ảnh: N.Danh

Thông báo nêu, trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch Covid-19 ở Việt Nam, Thường trực BHD PB GĐPT T.Ư yêu cầu tất cả các BHD PB GĐPT các tỉnh thành nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và công văn của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

Thường trực BHD PB GĐPT T.Ư đề nghị Phân ban kính chuyển lời vấn an chư tôn đức Tăng Ni, các anh chị huynh trưởng cấp Dũng, các anh chị huynh trưởng cao niên của GĐPT; điện thoại phụ huynh đoàn sinh, chúc sức khỏe, bình an trong mùa đại dịch.

Liên hệ, nhắc nhở đoàn sinh thực hiện các biện pháp y tế dự phòng như mang khẩu trang khi có việc ra đường, không tiếp xúc quá gần với mọi người, thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, dùng dung dịch sát khuẩn khi tiếp xúc với những vật dụng hay khi đi ra ngoài về.

Nhắc nhở huynh trưởng đoàn sinh cần tinh tấn, chuyên cần ôn tập, học tập online để củng cố thêm kiến thức của mình; huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT tham gia đóng góp, ủng hộ hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQVN đóng góp chống dịch Covid-19.

Riêng Bậc lực V, Thường trực lưu ý về kế hoạch thi kết khóa - sẽ thông báo sau khi tình hình dịch bệnh được ổn định; học viên ôn tập theo tài liệu đã được hướng dẫn và thực hiện đúng theo tài liệu tu học đã được ban hành và duyệt y; Thường trực BHD kết hợp với Ban Điều hành Bậc lực V sẽ gởi đề cương ôn tập cho học viên Bậc lực V.

Theo đó, thắc mắc về Bậc lực V các anh chị trong Phân ban gởi trực tiếp về anh trưởng ban và Thường trực BHD PB GĐPT T.Ư.

Thông báo cũng cho biết, đây không những là việc chung tay cùng cộng đồng mà là trách nhiệm đối với tổ chức GĐPT, đề nghị các ban thực hiện tốt.

Thông báo trên do Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Trưởng ban BHD PB GĐPT T.Ư thay mặt ký.

Bài viết: "GĐPT T.Ư hướng dẫn đoàn sinh chống dịch Covid-19"
Ph.V