Khánh Hòa: Kiết Giới Thọ An Cư Phật Lịch 2563

Sáng ngày 16-4 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 20/5/2019), toàn thể chư Tăng TP. Nha Trang đã vân tập tại Chùa Lonng Sơn – trụ sở GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa (số 20 đường 23/10, TP. Nha Trang) để kiết giới và thọ an cư trong ba tháng hạ PL: 2563. HT. Thích Như Ý - UV. Thường trực HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa chứng minh.


Quang lâm buổi lễ có sự hiện diện của, HT. Thích Quảng Thiện – Thành viên HĐCM TW - Chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, chứng minh, HT. Thích Ngộ Tánh – Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, Chủ Pháp Sự An Cư, HT. Thích Minh Thông – Phó Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, Giám Luật cùng chư hành giả an cư trên địa bàn TP. Nha Trang về tham dự.

Bắt đầu buổi lễ, TT. Thích Thiện Phước – Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa kiểm chúng, công bố danh sách chư Tăng kiết Hạ và an cư.


 
Sau đó, Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật. Đại chúng nhất tâm quy kính Tam bảo, đảnh lễ thỉnh Phật an cư kiết hạ. HT. Thích Minh Thông công bố cương giới, giới trường và tác pháp thọ giới cho đại chúng. Đệ tử chúng đẳng y luật hành trì. Buổi tác pháp an cư kiết giới viên mãn trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và niềm hỷ lạc của chư Tăng sau khi pháp lệnh chung bảng an cư vang lên và kết thúc.

Về phía chư Ni, vào lúc 07h30 cùng ngày, HT. Thích Quảng Thiện đã quang lâm về tại Ni viện Diệu Quang, trú xứ an cư của Ni bộ Khánh Hòa, để niêm hương bạch Phật, khai chung bảng, chư Ni thỉnh giáo thọ giáo giới. Sau phần nghi thức chính thức, Hoà thượng Chứng Minh đã sách tấn chư Ni chúng: Y luật hành trì, tôn trọng giới luật như bảo vệ mạng sống của mình. Giới luật còn thì Phật pháp còn. Giới luật mất thì tăng ni cũng không khác gì kẻ thế tục.”

Hoà thượng còn ân cần chỉ dạy thêm: “Khi tụng giới, hãy chọn người có sức khỏe, giọng rõ ràng, tụng là để đại chúng nghe, chứ không phải để dâng lên chư Phật và long thiên hộ pháp, nên phải chọn những bộ luật mà cố Hòa thượng Luật sư Thích Đổng Minh đã dịch sang tiếng Việt. Người nghe giới thì phải chú tâm, khi nghe giới thì không niệm Phật, không lần chuỗi hạt... để nội dung của giới bản được thẩm thấu vào tâm thức một cách trọn vẹn. Chư Ni đã nhất tâm lãnh thọ giáo giới và hoan hỷ y giáo phụng hành.


 
Trong suốt ba tháng, ngoài những thời khóa tụng kinh, bái sám, hành thiền, chư tôn đức trong Ban chức sự các đạo tràng còn tổ chức giảng dạy về giới luật, oai nghi và Phật pháp căn bản, thảo luận chuyên đề, nhằm nuôi dưỡng tinh thần lục hòa, trang bị cho chư hành giả những kiến thức trên các công tác Phật sự. Cùng nhau kiết giới trong sự hòa hợp và thanh tịnh từ bao đời đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Khánh Hòa nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

 

Bài viết: "Khánh Hòa: Kiết Giới Thọ An Cư Phật Lịch 2563"
Thích Tâm Như/ Ban TT-TT Phật Giáo Khánh Hòa