Khánh Hòa: Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Như Ý

Vào lúc 17 giờ, ngày 2-11, (nhằm ngày 6-10-Kỷ Hợi) tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo, TP.Nha Trang, Ban Trị sự Phật giáo Khánh Hòa cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Như Ý, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ chùa Linh Sơn Pháp Bảo - TP.Nha Trang, khai sơn chùa Linh Sơn Pháp Ấn, H.Cam Lâm.


Di ảnh Trưởng lão HT.Thích Như Ý

Quang lâm chứng minh lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Như Ý có sự hiện diện của HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Tịnh Nghiêm, HT.Thích Quảng Thiện, đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh.

Trước khi lễ nhập kim quan chính thức diễn ra, TT.Thích Giác Nghĩa, công văn Tang lễ đảnh lễ chư tôn giáo phẩm, cử hành nghi thức cung an chức sự.

Theo đó, Ban Tổ chức cung thỉnh HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Tịnh Nghiêm, HT.Thích Quảng Thiện đương vi chứng minh - sái tịnh kim quan; HT.Thích Huệ Phước, HT.Thích Ấn Chánh đương vi sám chủ; HT.Thích Nguyên Quang, HT.Thích Trừng Giác đương vi đệ nhất và đệ nhị chấp lệnh.


Nghi thức cung nghinh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng

Được biết, Trưởng lão HT.Thích Như Ý thâu thần thị tịch vào lúc 18g50 phút, ngày 5-10-Kỷ Hợi. Trụ thế 86 năm. 59 Hạ lạp.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 3-11-2019. Lễ truy niệm và cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 9-11-2019 (13-10-Kỷ Hợi) tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo.

Mời bạn đọc xem hình ảnh được ghi nhận từ lễ nhập quan:


Giác linh đường

Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng từ thiền đường đến Giác linh đường

Nghi thức lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng tại Giác linh đường

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng tôn trí tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo

Bài viết: "Khánh Hòa: Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Như Ý"
Ban TTTT PG Khánh Hòa/ Vườn hoa Phật giáo