Khánh Hòa: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý tân viên tịch

Hôm nay, 01-11-2019, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý

 
Uỷ viên thường trực HĐCMTƯ GHPG Việt Nam

Chứng minh BTS PGVN Tỉnh Khánh Hoà

Nguyên Uỷ Viên HĐTS GHPG Việt Nam

Nguyên Phó Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà

Nguyên Đặc Ủy Cư Sĩ GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà

Nguyên UVTT Ban Tăng Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà

Khai Sơn kiêm Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo-Nha Trang

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 19giờ00, 01-11-2017 (Nhằm ngày 05/10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 59 năm.