Khoá tu Một ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng 22-12, chương trình khoá tu Một ngày an lạc tiếp tục được tổ chức tại hội trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) - VP BTS Phật giáo TP.HCM.

Đây là kỳ khoá tu thứ 11 do Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức hàng tháng vào Chủ nhật với khoảng gần 500 Phật tử về tham dự.


Quang cảnh khoá tu sáng 22-12 tại Việt Nam Quốc Tự

Kỳ khoá tu này có chủ đề “Hạnh phúc Niết-bàn trong hiện tại ”với 2 thời thuyết giảng: thời thứ 1, từ 8-9g do do TT.Thích Giác Trí đảm trách; thời thứ 2 từ 9-10g, do ĐĐ.Thích Đức Trường đảm trách.

Thông qua bài giảng, Thượng toạ giảng sư đã phân tích rõ bản chất của hạnh phúc trong đời sống và nêu ra tầm quan trọng của đời sống vật chất và đời sống tinh thần đối với quan niệm hạnh phúc của nhân sinh.
 

Mỗi tháng khoá tu diễn ra 1 lần tại hội trường Việt Nam Quốc Tự

Bên cạnh đó, giảng sư cũng trình bày ý nghĩa Niết-bàn theo quan niệm của Phật giáo Đại thừa trên 2 phương diện Vô trụ xứ Niết-bàn và Tự tánh thanh tịnh Niết-bàn trong mối tương quan với hạnh phúc ở hiện tại khi tâm không chấp trước, vướng mắc vào con người hay sự vật (vô trụ xứ) hay tâm thanh tịnh do không khởi phát 10 kiết sử như: tham, sân, si, mạn, nghi... (tự tánh thanh tịnh).

“Với tâm thanh tịnh không vướng mắc bất cứ điều gì ở thời khắc ngay bây giờ và tại đây - đó là hạnh phúc Niết-bàn trong hiện tại”, Thượng toạ nhắn nhủ.

Bài viết: "Khoá tu Một ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự"
Bảo Toàn/ Vườn hoa Phật giáo