Phật giáo Quảng Trị điếu tang 13 nạn nhân tại nạn xe ngày rước dâu

Vào lúc 14h ngày 31/7/2018 ( 19.6.Mậu Tuất) BTS GHPGVN Tỉnh, BTS GHPGVN Huyện Hải Lăng, Gio Linh, Phân ban ni Giới GHPGVN Tỉnh; Ban Từ Thiện xã hội Phật Giáo Tỉnh điếu viếng và chia buồn đến các nạn nhân tai nạn xe Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn.


Thượng Tọa Thích Hải Tạng, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị – Trưởng đoàn; Đại đức Thích Đạo Không, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN Tỉnh Quảng Trị; Đại Đức Thích Trí Năng ủy viên Thường trực -Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Huyện; Đại đức Thích Từ Hằng, ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị  – Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế  GHPGVN Huyện; Ni sư Thích nữ Thông Mẫn – UV Ban Ni giới TW GHPGVN, UV Thường trực, Trưởng Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trú trì chùa Long Hưng; Ni Sư Thích Nữ Chơn Tịnh UVTT – Thủ quỷ BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị. Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni BTS GHPGVN Tỉnh, Huyện Hải Lăng, Gio Linh, Chư Ni Phân ban Ni Giới Quảng Trị.

Tại gia đình các nạn nhân , sau phần niêm hương bạch Phật, trước linh sàng các nạn nhân, Thượng tọa Thích Hải tạng đã thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử, phát biểu chia buồn sâu sắc với toàn thể tang quyến về sự mất mát đau buồn này và thành tâm nguyện cầu đức Phật A Di Đà thùy từ phóng quang tiếp độ hương linh các nạn sớm được vãng sanh cực lạc.

Thượng tọa Thích Hải Tạng trưởng đoàn có đôi lời phúng điếu chia buồn đến các gia đình 13 người xấu số tai nạn ngày rước dâu tại Quảng Nam.

Chùm ảnh điếu tang của BTS Phật giáo tỉnh Quảng Trị:


Bài viết: "Phật giáo Quảng Trị điếu tang 13 nạn nhân tại nạn xe ngày rước dâu"
Nguyên Luân – Hữu Long/ Vườn hoa Phật giáo