Phật tử về Học viện tu tập, cúng dường xây dựng

Sáng nay, 23-6, diễn ra khoá tu Một ngày an lạc tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM (cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện đảm trách thuyết giảng cho hơn 800 Tăng Ni sinh nội trú và đông đảo Phật tử về tham dự.n


Hoà thượng Thích Trí Quảng đảm trách khoá tu sáng 23-6

 
Chủ đề thuyết giảng trong kỳ khoá tu này là “Áp dụng giáo pháp của Đức Phật vào đời sống thực tế”. Qua bài giảng, Hoà thượng đã chỉ ra ý nghĩa quan trọng của sự quán nhân duyên để thấy đúng người, đúng chỗ và đúng lúc trong tương tác với đời sống cũng như trên bước đường hành đạo của người xuất gia.

Theo Hòa thượng, với 3 cách thấy đúng như trên, hành giả sẽ có được nhận thức xuyên suốt trong từng hoàn cảnh lịch sử và hoàn cảnh thực tế ở hiện tại, từ đó có thể đem trí tuệ và công sức làm lợi ích cho xã hội trong tinh thần Bây giờ và ở đây trên bước đường hoằng pháp lợi sinh của mình.

Dịp này, Phật tử về tu cũng phát tâm hỷ cúng tịnh tài xây dựng Học viện và đời sống Tăng Ni. Được biết, tổng số tiền cúng dường trong kỳ khoá tu này là: 1.576.000.000đồng (một tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng), 1.350USD và 100EUR.

Hình ảnh do PV Giác Ngộ ghi nhận sáng nay:Tăng Ni sinh vân tập về hội trường

Cung nghinh Hoà thượng Viện trưởng quang lâm pháp toà

Đảnh lễ Tam bảo trước khi thuyết giảng

Ghi âm và ghi chép trong giờ thính pháp


Quang cảnh khoá tu sáng nay

Bài vết: "Phật tử về Học viện tu tập, cúng dường xây dựng"
Bảo Toàn/ Vườn hoa Phật giáo