Thông điệp của Đức Dalai Lama trước xung đột ở Ukraine

Trên trang nhà chính thức của Đức Dalai Lama hôm nay, 28-2-2022, đã phát đi thông điệp của vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng, người được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1989.


 
Theo đó, thông điệp của ngài có nội dung:

"Tôi vô cùng đau buồn trước cuộc xung đột ở Ukraine.

Thế giới của chúng ta đã trở nên phụ thuộc lẫn nhau đến nỗi xung đột bạo lực giữa hai quốc gia chắc chắn ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới. Chiến tranh đã lỗi thời - bất bạo động là cách duy nhất. Chúng ta cần phát triển ý thức về sự đồng nhất của nhân loại bằng cách coi những người khác là anh chị em. Đây là cách chúng ta sẽ xây dựng một thế giới hòa bình hơn.

Các vấn đề và bất đồng được giải quyết tốt nhất thông qua đối thoại. Hòa bình thực sự xuất hiện thông qua sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng hạnh phúc của nhau.

Chúng ta không được mất hy vọng. Thế kỷ XX là một thế kỷ của chiến tranh và đổ máu. Thế kỷ XXI phải là một thế kỷ đối thoại.

Tôi cầu nguyện cho hòa bình nhanh chóng được khôi phục ở Ukraine
".

(I have been deeply saddened by the conflict in Ukraine.
Our world has become so interdependent that violent conflict between two countries inevitably impacts the rest of the world. War is out-dated - non-violence is the only way. We need to develop a sense of the oneness of humanity by considering other human beings as brothers and sisters. This is how we will build a more peaceful world.
Problems and disagreements are best resolved through dialogue. Genuine peace comes about through mutual understanding and respect for each other’s wellbeing.
We must not lose hope. The 20th century was a century of war and bloodshed. The 21st century must be a century of dialogue.
I pray that peace is swiftly restored in Ukraine.)
 
February 28, 2022
The Dalai Lama

Phổ Tịnh/Báo Giác Ngộ