TP.HCM: Mùng 6 Tết: Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh phù hợp với tinh thần chánh tín của đạo Phật, BTS GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức pháp hội Dược Sư Xuân Kỷ Hợi tại Việt Nam Quốc Tự (242-244, đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM).


Pháp hội Dược Sư sẽ được diễn ra vào mồng 6 Tết

Theo đó, pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức sẽ khai đàn Dược Sư vào lúc 7 giờ 30, mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (ngày 10-2-2019).

Chư tôn đức Tăng Ni thuộc BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc BTS, Phân ban Ni giới trực thuộc Phật giáo TP và BTS Phật giáo 24 quận huyện, Tăng Ni trụ trì các tự viện, và Phật tử các đạo tràng đồng tham dự khai đàn Dược Sư.

Chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP đảm trách thực hiện chủ lễ trì tụng kinh Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự.

Khóa lễ tụng kinh Dược Sư vẫn tiếp tục vào lúc 17 giờ 45 mỗi ngày đến hết tháng Giêng năm Kỷ Hợi - 2019.

BTS GHPGVN TP đề nghị thành viên BTS GHPGVN TP và 24 BTS GHPGVN quận huyện, Phật tử các đạo tràng dành thời gian tham dự các khóa lễ tụng kinh Dược Sư Xuân Kỷ Hợi, góp phần cầu nguyện “Đạo pháp xương minh, thiền môn hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, quốc thới dân an”.

Được biết, đây là năm thứ 7, BTS GHPGVN TP tổ chức pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận. Pháp hội Dược Sư được duy trì hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh phù hợp với tinh thần chánh tín của đạo Phật mỗi dịp đầu năm mới.

Bài viết: "TP.HCM: Mùng 6 Tết: Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự"
H.Diệu/ Vườn hoa Phật giáo