Vĩnh Long: Cáo phó Hòa thượng Thích Huệ Tâm

Trụ trì chùa Long Quang, phường 5, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 15giờ 40 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 13 tháng 5 năm Mậu Tuất) tại chùa Long Quang, số 20/2 đường 14/9 khóm 3, phường 5, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------------------------- 

 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ------------------------------------------
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2018
 
CÁO PHÓ

 
- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long;

- Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TÂM

Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long;

Trụ trì chùa Long Quang, phường 5, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 15giờ 40 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 13 tháng 5 năm Mậu Tuất) tại chùa Long Quang, số 20/2 đường 14/9 khóm 3, phường 5, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

* Trụ thế: 81 năm

* Hạ lạp: 52 năm       

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 27/6/2018 (nhằm ngày 14 tháng 5 năm Mậu Tuất).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Long Quang, Tp.Vĩnh Long.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 ngày 27/6/2018 (nhằm ngày 14 tháng 5 năm Mậu Tuất).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 11giờ00, ngày 29/6/2018 (nhằm ngày 16 tháng 5 năm Mậu Tuất), sau đó cung tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Long Quang, phường 5, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Nay Cáo Phó.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH VĨNH LONG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn