"Cổ Phật Khất Thực" ở chùa Viên Giác, Hannover ( Đức Quốc )

Trưa nay, trong ngày thứ hai của lễ hội Quán Thế Âm "Ngàn Tay Ngàn Mắt" và Đại lễ Vu Lan PL 2556 đang diễn ra tại chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc, đã diễn ra chương trình "Cổ Phật Khất Thực" và Trai Tăng.

Hòa thượng Phương Trượng Viên Giác dẫn đầu đoàn "Cổ Phật Khất Thực"
 
Đúng 11h30, chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng Tọa, Đại đức Tăng, Ni khoác lên mình những chiếc y vàng thắm, từ từ kinh hành từ trong sân chùa ra đến ngoài ngõ để thực hành hạnh khất thực mà Tăng đoàn ngày xưa của đức Thế Tôn thực hiện hằng ngày. Từng nhóm Phật tử đã đặt bánh trái, tịnh tài, tịnh vật vào chiếc bình bát "Ứng Lượng Khí" của chư Tôn Đức. Đẹp thay! Hạnh xuất gia; Đẹp thay! Hạnh khất thực.

Trang nhà xin gởi đến quý độc giả chùm ảnh "Cổ Phật Khất Thực" do các em trong Gia đình Phật Tử Tâm Minh thực hiện:
Nguồn: Đạo Phật ngày nay