Hàn Quốc : Tổ đình Hải Ấn Tự triễn lãm Hoa Nghiêm Kinh Biến Tướng Đồ

Vào trọng Đông năm Nhâm Thìn (2012) Tổ đình Hải Ấn Tự, Già Da sơn (Gada-san), Xã Già Da (Gaya-myeon), quận Xiểm Xuyên (Hapcheon-gun) tỉnh Khánh Thượng Nam (Gyeongsang-nam), Hàn Quốc đã tổ chức triễn lãm Hoa Nghiêm Kinh Biến Tướng Đồ (화엄경변상도(華嚴經變相圖).


Tranh được in từ mộc bản Cao Ly Bát Vạn Đại Tạng Kinh và xử lý kỷ thuật tin học và tô màu, mã hóa điện tử. Việc làm này do sự phát kiến và nổ lực của chư tôn đức Tăng già và giới văn nghệ sĩ trsi thức Phật tử, nhằm duy trì sở hữu trí tuệ của nhân loại, di sản văn hóa thế giới.

Một số hình ảnh trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cùng tham khảo :
 


 

Thích Vân Phong