Srilanka: Tăng cường giáo dục Phật giáo trong giới trẻ

Bảo vệ nền tảng các giá trị đạo đức cùng với sự phát triển kỹ thuật và nền kinh tế có thể được tăng cường chỉ thông qua triết lý Phật giáo, Tổng thống Srilanka, ông Maithiripala Sirisena phát biểu tại lễ Vesak tổ chức tại di tích lịch sử Mahiyangana Rajamaha Viharaya.


Tổng thống cho biết chính phủ Srilanka đang có kế hoạch để thực hiện một chương trình truyền bá kiến thức Phật giáo cho người dân trong phạm vi cả nước và thế giới, đặc biệt là các thế hệ trẻ để cuộc sống của họ phù hợp với nguyên tắc đạo đức và giáo lý nhà Phật. Tổng thống nói thêm rằng chương trình này sẽ được xây dựng dựa theo sự hướng dẫn và kiểm tra của các vị sư trưởng trong giáo hội. Tổng thống cũng chỉ ra những điểm cần thiết trong việc tăng cường giáo dục Phật giáo tại các trường để mở rộng và nâng cao kiến thức của giới trẻ về Phật giáo.

Tổng thống nhấn mạnh nhiệm vụ của chính phủ là phải cung cấp đầy đủ phương tiện và quyền lợi để các tu sĩ Phật giáo học tập, nâng cao kiến thức. Ông cũng nói thêm rằng, hiện tại trọng tâm của chính phủ là bảo tồn và phục hồi các ngôi đền Phật giáo.

Ban Biên Tập Pháp Bảo
(Dịch từ Asian Tribune)