Tăng đoàn khất sĩ Úc châu tổ chức lễ Truy tiến cố HT Thích Minh Châu

Mấy ngày nay, tin trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch đã làm chấn động cộng đồng Phật giáo trong và ngoài nước. Với tấm lòng thành kính, Tăng đoàn khất sĩ Úc châu đã tổ chức lễ truy điệu cho cố trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu, sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:
Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay