Chư tăng TP Huế trang nghiêm diễn ra ngày quá đường tập trung đầu tiên của mùa an cư năm nay

Y theo lời Phật dạy, hằng năm khi sen mùa hạ bắt đầu hé nở cũng là lúc Chư tăng khắp nơi trở về kiết giớ an cư. "An kỳ thân tâm, Cư kỳ hạn định", thể theo tinh thần đó, sáng nay ngày 9/4 Quý Tỵ (07/06/2013) Chư tăng thành phố Huế đã trang nghiêm vân tập về Tổ đình Từ Đàm để Bố tát trong mùa an cư kiết hạ và dùng quá đường tập trung đầu tiên của mùa an cư năm nay.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế quang lâm tham dự, chứng minh buổi lễ cùng sự tham dự của chư tôn Hòa thượng thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự, chư thượng tọa và hơn 400 chư Tăng thuộc các giới đàn từ năm 1988 cho đến 2010.

Buổi lễ Quá đường đã diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh với sự hộ trì của đạo hữu thiện nam tín nữ Phật tử gần xa.

Chư tăng tập trung Bố tát

Hòa Thượng luật sư thuyết giới

Chư Ni đảnh lễ chư Tăng thỉnh cầu giáo thọ sư

Chư tăng thực hiện nghi thức Quá đường


 

 Nguyên Thiện