Đại giới đàn Nhật Tiên III: Hơn 1.000 giới tử được truyền trao giới pháp

GNO - Từ ngày 4 đến 7-8, BTS THPG tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại giới đàn Nhật Tiên III. Theo đó, giới trường truyền giới diễn ra ở 2 địa điểm: chùa Bảo Tịnh (phường 7, TP.Vị Thanh) và chùa Phổ Minh (phường 4, TP.Vị Thanh).

 
Giới tử Ni cung an chức sự tại Đại giới đàn Nhật Tiên III - Ảnh: CTV
 
Lễ khai mạc Đại giới đàn đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, chứng minh BTS THPG Hậu Giang, chư tôn đức BTS tỉnh thành; đại diện chính quyền các cấp cùng trên 600 giới tử Tăng Ni và 1.000 Phật tử đến tham dự.

Đại giới đàn Nhật Tiên do BTS THPG Hậu Giang tổ chức 3 năm một lần. Đại giới đàn Nhật Tiên III đã truyền trao giới pháp cho hơn 1.000 giới tử Tăng Ni, Phật tử gồm: giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa di, Sa di Ni, bồ tát giới cho Phật tử nhằm tạo điều kiện cho các giới tử Tăng Ni, Phật tử thọ giới tu học, ngõ hầu tấn đạo nghiêm thân, trang nghiêm Giáo hội.

Tại Đại giới đàn giới tử cùng Phật tử được nghe giảng về giới luật, Bồ Tát giới, ý nghĩa của đàn giới, mục đích thụ giới, học giới và trì giới của người xuất gia. Giá trị đích thực của người xuất gia hướng đến sự giải thoát với những phương pháp tu tập để đạt được mục đích cao thượng.