Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III: Giáo giới và hành sám

Sáng nay, 8-5-Đinh Dậu (2-6), trong chương trình Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III, các giới tử trúng tuyển khảo hạch đàn giới đã được học tập về giới luật Phật giáo, nghi thức thụ giới và thực hành lễ sám cho thân tâm thanh tịnh trước khi chính thức thọ giới.

Trong giờ nghe TT.Thích Chiếu Tuệ giảng về giới luật, hướng dẫn các nghi thức thọ giới

Tại Giới trường chùa Thanh Lương, TT.Thích Chiếu Tuệ, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Hà Tĩnh đã có thời giảng giải về giới luật Phật giáo, nghi thức thọ giới, nghi thức giới đàn, lễ sám hồng danh, tụng kinh Di Đà huân tu, sám nguyện.

Theo chương trình, tối nay, TT.Thích Tiến Đạt - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Pháp chế T.Ư sẽ quang lâm đăng đàn thuyết pháp khai đạo cho các giới tử.

Được biết, Hội đồng Giới sư vân tập, chính thức đăng đàn truyền giới cho các giới tử vào ngày mai, 9-5-Đinh Dậu (3-6-2017).

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần III có 5 vị giới tử Tỳ-kheo, Sa-di 18 vị, diễn ra trong 4 ngày (từ 31-5 tới 3-6-2017).
 
 


Giới tử có thời gian nghe chư tôn đức hướng dẫn oai nghi và hành sám tại tuyển Phật trường tổ chức 2 năm một lần