Hà Tĩnh: Hạ trường chùa Thanh Lương cử hành lễ tác pháp An cư Kiết hạ PL 2560 – DL2016

Ngày 20 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 16 tháng 05 năm Bính Thân) Hạ trường chùa Thanh Lương cử hành lễ tác pháp An cư Kiết hạ PL 2560 – DL2016(tại chùa Thanh Lương, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)


Thực hiện thông bạch hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và Thông báo của BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, về việc tổ chức An Cư Kết Hạ (hậu an cư) vào ngày 20 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 16 tháng 05 năm Bính Thân), Chư Tăng 12 huyện thị thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã vân tập về Hạ trường chùa Thanh Lương để tổ chức lễ tác pháp an cư kết hạ PL 2560 – DL2016.
 

Trường hạ Thanh Lương (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Quảng phó pháp chủ hội đồng chứng minh TWGHPGVN; Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch HĐTS TWGHPGVN; Hòa Thượng Thích Giác Toàn, phó chủ tịch HĐTS TWGHPGVN ứng ngôi chứng minh hạ trường; Hòa ThượngThích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS TWGHPGVN –Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh ứng ngôi đường chủ; Đại đức Thích Hạnh Nhẫn - Phó ban, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp giữ chức vụ Chánh Duy Na; Đại Đức Thích Chánh Thành, Đại Đức Thích Quảng Nguyên phó Duy Na; Chư tôn đức Tăng trụ trì một số chùa trong tỉnh Hà Tĩnh cùng về tham dự lễ tác pháp an cư.Trường hạ năm nay về tu tập gồm có ( 44 Tỷ khiêu,  10 Sa di) và trên 20 hình đồng cùng về tập sự an cư.
 

An cư vốn là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thể hiện rõ tinh thần “Lục hòa cộng trụ” mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho hàng đệ tử của Ngài ngõ hầu làm thanh tịnh thân tâm, hướng đến sự giải thoát và giác ngộ. Căn cứ Tỳ Ni Luật Tạng do Đức Phật chế và Tỷ khiêu An cư, hàng năm Chư Tăng phải tập trung tại một trụ xứ để kết giới cấm túc an cư trong vòng 3 tháng, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, khai giảng Đại thừa Pháp bảo, hành đạo lễ bái để hồi hướng Tứ Trọng Ân cũng như cho Pháp giới hữu tình, đây cũng là nhân duyên tốt để cho các hàng Phật tử tại gia có cơ hội học hỏi giáo pháp cũng như cúng dàng thập phương Tăng Bảo. 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 

 
Ngộ An - Hồng Nga