Hà Tĩnh: Nhà sư Thích Thiện Tuệ viên tịch

Hôm nay, 3.4.Mậu Tuất (17/5/2018), chúng con/tôi nhận được tin từ gia đình và môn đồ pháp quyến Nhà sư Thích Thiện Tuệ, thế danh Phan Trọng Kiệm tịnh tu tại tịnh thất Bành Phong Giang, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà,tỉnh Hà Tĩnh đã thuận thế vô thường an nhiên thị tịch.


Tỳ kheo Thích Thiện Tuệ thế danh Phan Trọng Kiệm, Ngài sinh vào giờ Dần ngày 16 tháng 9 năm Tân Tị, tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh. Ngài là người con thứ 7 trong gia đình có bảy anh chị em.

Nhà sư Thích Thiện Tuệ (người đội nón lá đi đầu) Ngài đẫn đoàn Phật tử đi phóng sinh.


Do bệnh duyên, Nhà sư đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 30 phút, 03.4.Mậu Tuất (nhằm 17-5-2018), tại tịnh thất Bành Phong Giang,thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh.
 

Bài viết: "Hà Tĩnh: Nhà sư Thích Thiện Tuệ viên tịch"
Nguồn: nguoiphattu.com