Hải Phòng: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được GHPGVN thành phố Hải Phòng, Sơn môn, Môn đồ pháp quyến, thân quyến cùng tập thể y bác sĩ Bệnh viện 108 và Bệnh viện Việt Nhật tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, bệnh trọng. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm đã thị tịch vào hồi 03h15 ngày 05/02/Đinh Dậu (02/03/2017).

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN TRỊ SỰ
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2017


CÁO PHÓ

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng.

- Sơn môn, Môn đồ Pháp quyến, thân quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (Pháp danh: Chúc Tâm), sinh năm 1938 tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng.

- Phó Hiệu trưởng trường Trung cao đẳng Phật học Hải Phòng

- Nguyên Chánh đại diện Phật giáo huyện An Hải (nay là huyện An Dương).

- Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội từ thiện thành phố Hải Phòng.

- Nguyên đại biểu HĐND – UBMTTQVN xã Vĩnh Niệm (nay là phường Vĩnh Niệm), quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Trụ trì chùa Hải Ninh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Sơn môn, Môn đồ pháp quyến, thân quyến cùng tập thể y bác sĩ Bệnh viện 108 và Bệnh viện Việt Nhật – Bạch Mai, Hà Nội tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, bệnh trọng. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm đã an nhiên thu thần thị tịch vào hồi 03h15 ngày 05/02/Đinh Dậu (02/03/2017). 

Trụ thế 80 năm, Hạ lạp 45 năm.

- Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào hồi 08h00 ngày 08/02/Đinh Dậu (05/03/2017) tại chùa Đồng Thiện (Hải Ninh tự), đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Lễ viếng từ 10h00 ngày 08/02/Đinh Dậu (05/03/2017).

- Lễ truy điệu và di quan về đài Điện táng Hóa thân hoàn vũ Ninh Hải, thành phố Hải Phòng được cử hành vào hồi 08h00 ngày 10/02/Đinh Dậu (07/03/2017). 

Sau đó cung tiễn kim quan và an trí tại chùa Đồng Thiện (Hải Ninh tự), đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Nay cáo phó.


TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRƯỞNG BAN

(đã ký) 
 

Hòa thượng Thích Quảng Tùng