Mồng 6 Tết: Khai đàn Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của đông đảo người dân cầu an lành đầu năm mới, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc theo tinh thần chánh tín của đạo Phật, BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức Đàn Dược Sư - tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận xuân Mậu Tuất - 2018 tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM).


Theo đó, khóa lễ khai đàn, hoàn đàn và tụng kinh Dược Sư sẽ diễn ra vào ngày mồng 6 tháng Giêng (ngày 21-2-2018) với chương trình như sau:

- 7 giờ 30, khai đàn Dược Sư: Toàn Ban Trị sự, Ban Nghi lễ Phật giáo TP và Thường trực BTS Phật giáo 24 quận, huyện.

- 14 giờ, tụng kinh Dược Sư: Ban Nghi lễ Phật giáo TP, Phân ban Ni giới Phật giáo TP, chư Ni các cơ sở tự viện TP.

- 18 giờ, hoàn đàn Dược Sư: Ban Nghi lễ Phật giáo TP, chư Tăng Việt Nam Quốc Tự và Phật tử các đạo tràng.