Phiên họp trù bị Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ VII

Chiều nay 22-11, tại Cung văn hóa Hữu nghị, phiên trù bị Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII đã diễn ra. Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐCM quanq lâm chứng minh phiên trù bị.


Nghi thức khai mạc phiên trù bị 
 
Toàn cảnh phiên trù bị
 
 

Phiên trù bị đặt dưới sự chủ tọa của HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS. Toàn thể 954 đại biểu chính thức đã tham dự phiên trù bị Đại hội.

Ngay sau phần nghi thức và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của HT. Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH đã báo cáo nội quy và chương trình làm việc của Đại hội; ĐĐ.Thích Đức Thiện trình bày về nghi lễ khai mạc và bế mạc tại Đại hội, phiên làm việc chính thức.
 
 

HT.Thích Thiện Tánh báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
 

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết bằng tinh thần, hòa hợp đoàn kết, 5 năm qua, Tăng Ni, Phật tử cả nước đã thực hiện công tác kiện toàn và phát triển tổ chức Giáo hội; công tác Tăng sự; công tác giáo dục đào tạo Tăng ni; công tác hoằng dương chính pháp; công tác văn hóa Phật giáo: giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc; công tác nghi lễ Phật giáo; công tác hướng dẫn Phật tử; công tác từ thiện xã hội; công tác nghiên cứu Phật học; công tác đối ngoại Phật giáo; công tác truyền thông Phật sự; công tác kinh tế tài chính; và công tác xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
 
  
Các góc nhìn khác nhau về phiên trù bị 
 

 

 
Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 03 cấp hành chính Giáo hội: Trung ương; tỉnh, thành hội và quận huyện hội. Tính đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ VI, trên cả nước đã thành lập 58/63 tỉnh, thành hội Phật giáo. Cả nước có khoảng  46.495 Tăng ni và hàng chục triệu tín đồ Phật tử thuần thành tu học thường xuyên tại các cơ sở tự viện trong cả nước. Ngoài ra còn có hàng vài chục triệu người yêu mến đạo Phật, gắn với truyền thống tín ngưỡng thờ Tổ tiên; có khoảng 14.778 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường.
 


HT. Thích Gia Quang trình bày nội quy đại hội 

Hòa thượng Thích hiện Nhơn báo cáo các văn kiện Đại hội

 “Giáo hội luôn coi trọng công tác củng cố và kiện toàn tổ chức và nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu chung của công tác Phật sư, nhưng cũng còn những hạn chế: hoạt động Phật sự chưa đồng bộ, chưa sâu sát, vẫn còn hình thức, việc quản lý và điều hành các hoạt động Phật sự còn chậm, một số Phật sự đề ra nhưng vẫn chưa thực hiện được; kinh phí cho các hoạt động Phật sự còn nhiều khó khăn.”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, HT. Thích Thiện Nhơn cho biết, với bối cảnh chung của xã hội, đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển vào thập niên đầu thế kỷ 21, Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo sự vận hành hòa nhập cùng trào lưu phát triển của xã hội và thế giới, nhất là tinh thần đoàn kết, hòa hợp, ổn định, quyết tâm của toàn Giáo hội kế thừa những thành quả đã đạt được trong 30 năm qua, và trong nhiệm kỳ VI, chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) được hoạch định thành 6 điểm. Trong đó tập trung vào việc xây sự đoàn kết, đào tạo lực lượng kế thừa và đẩy mạnh giao lưu quốc tế.
 
HT. Thích Chơn Thiện trình bày các thư của Đại hội gởi Chủ tịch nước, Tăng Ni, Phật tử

Dịp này, Hòa thượng cũng trình bày sơ nét và thông tin về công tác tu chính Hiến chương và trình bày danh sách dự kiến thành phần nhân sự Hội đồng Chứng minh gồm 90 vị Hòa thượng, thành phần nhân sự Hội đồng Trị sự gồm 199 ủy viên chính thức và 61 ủy viên dự khuyết.

Ngay sau đó, Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã trình bày dự thảo thư gửi Chủ tịch nước; thư gửi Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài của Đại hội; HT. Thích Thanh Nhiễu trình bày công tác tổ chức và sự chuẩn bị hậu cần phục vụ đại biểu; HT.Thích Bảo Nghiêm báo cáo việc tổ chức phòng triển lãm; đề cương chuẩn bị ấn hành kỷ yếu và các thông tin về biểu diễn văn nghệ tại Đại hội.


HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu 

HT. Thích Thanh Nhiễu phát biểu
 

 

Ngày mai 23-11, phiên chính thức của Đại hội sẽ trọng thể diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị (Hà Nội) và sẽ kết thúc vào cuối ngày 24-11. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin về Đại hội đến chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc.

 
Bảo Thiên - Chính Tâm (từ Thủ đô Hà Nội)