Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

HOA TẠNG

HOA TẠNG
 
HOA TẠNG; A. Lotus treasury
Cõi Tịnh Độ của Phật Tì Lô Giá Na, cũng là cõi Tịnh Độ của tất cả  các đức Phật, trong báo thân (Samboghakaya) của các ngài. Ở đây, trên hai vòng xoay (circle) của gió và không khí, là một biển nước thơm, trong đó nở ra một hoa sen 1000 cánh với vô số lượng thế giới.
 
 
 
HỎA TÁNG
 
 
 
Sự mai táng bằng lửa. Ấy là thiêu xác rồi lấy tro tàn đem về chùa mà thờ, tro tàn của Phật kêu là xá lỵ thì đem thờ trong Bảo tháp. Bên Ấn Độ, có bốn cách mai táng người khác:
 
 
 
   Thủy táng: Đem xác người chết mà bỏ xuống sông xuống rạch cho cá ăn
 
 
 
   Hỏa táng: Lấy củi mà thiêu cho ra tro
 
 
 
   Thổ táng: Mai táng trên đồi, bên bờ cho thây mau rã
 
 
 
   Lâm táng: Đem bỏ thây trong rừng lạnh đặng cho cầm thú ăn.
 
 
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn