Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A BÀN ĐỀ QUỐC

A BÀN ĐỀ QUỐC
 
阿 盤 提 國
 
A-bàn-đề (S: Avanti)
 
 
A BÀN ĐỀ QUỐC
 
阿盤提國
 
Một nước lớn ở ấn độ thời cổ, nằm về phía Bắc dãy núi Tần-xà-da (Vindhiya), phía Tây nước Kiều-thưởng-di (Kausàmbi), phía Nam nước Mạt-thố-la; thủ đô là Ô-xà-diễn-na (Ujjayanì). Khi đức Phật còn tại thế, vua nước này là Phạ-gia-âu-đạt (Pajjota) có lần giao tranh với vua Ưu-điền nước Kausàmbi.
 
Theo: Kinh Trì Trai, Trung A-hàm 55; Kinh Xà-ni-sa,Trường A-hàm 5, Luật Ngũ phần 21, Luận Đại Tỳ-bà-sa 124.
Theo từ điển Huệ Quang