Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A DI ĐÀ KINH

Một trong ba bộ kinh căn bản của Tông Tịnh Độ. Hai bộ kinh kia là: Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ.
 
Kinh A Di Đà mô tả quan cảnh cực kì trang nghiêm, sung sướng của cõi Cực Lạc, nơi Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đang trực tiếp giáo hóa chúng sinh. Kinh khuyến khích các chúng sinh đang ở cõi Ta Bà này nên thường xuyên niệm tên Phật A Di Đà, cầu khi mạng chung được vãng sanh về cõi Cực Lạc.
 
Kinh này do vị cao tăng Cưu Ma La Thập người nước Quy Tư (S. Kucha), dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán vào năm 402. Tăng Ni các chùa Việt Nam thường tụng kinh này hàng ngày vào buổi chiều và tố