Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A TĂNG GIÀ

A TĂNG GIÀ (S. Asanga)
Hán dịch nghĩa Vô trước. Tên vị luận sư Ấn Độ sinh quán ở Gandhara nhưng hoạt động và sống chủ yếu ở Ayodhya. Là anh ruột của luận sư Vasubandhu (Thiên Thân), đã giác ngộ người em theo Đại thừa giáo. Ban đầu, Vô Trước đã xuất gia theo bộ phái Tiểu thừa Mahi-sasaka, sau theo Đại thừa giáo, soạn ra bộ luận “Du già sư địa”, và lập ra bộ phái Du Già (Yogacara). Theo truyền thuyết được ghi trong “Tam tạng truyện” thì chính Bồ [tr.16] Tát Di Lặc đã giảng bộ luận này cho Vô Trước trên cõi trời Đâu Suất (Tusita) đồng thời với hai bộ luận khác là “Đại thừa trang nghiêm luận” và “Trung biên phân biệt luận”.