Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

A

Chữ và âm đầu của danh hiệu Phật A Di Đà. 2. Biểu trưng cho cái không bị sản sinh, cái không tướng. Âm A được dùng nhiều trong Phật giáo Mật tông. Ở các chùa Việt Nam trên tường, trên cửa chính điện thường thấy tô chữ A //. Quán chữ A. Phật giáo Mật tông thực hành ba phép quán chữ A: 1. Quán thanh (quán âm thanh): Thở vào đọc A, liên tục không nghỉ, tâm không tán loạn. 2. Quán chữ A: Đầu tiên quán tưởng tượng thấy trên ngực mình có một vòng tròn đường kính một tấc như mặt trăng tròn, trên đó nở hoa sen trắng tám lá và trên nữa là chữ A màu vàng. 3. Quán thực tướng chữ A: Quán chữ A trong vầng trăng hay trong hoa sen, nhận chân nghĩa thực của chữ A là vạn vật trong vũ trụ vốn là không sinh, không diệt. Mật giáo cho rằng người nào tu tập quán chữ A theo ba phương pháp trên một cách thành thực thì sẽ thành tựu được đức và trí tuệ vô lượng.
 
Theo từ điển Phật học Việt Nam