Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÁC THÚ

Aparagati
 
Ác: xấu xa, độc dữ. Thú: xu hướng theo Âm theo Phạn: A ba na da đê: Aparagati. Cũng kêu: ác đạo. Con người ta ở đời làm những sự độc ác như ngũ nghịch, thập ác, thì khi thác thần hồn tự nhiên xu hướng theo những nơi tối tăm, dơ dáy, xấu xa, độc địa, dữ tợn, nên kêu là ác thú. Có ba cảnh ác thú: Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, nơi ấy chúng sanh bị hành khổ rất nặng.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn