Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

ÁI HÀ, ÁI HẢI

Sông ái, biển ái. Lòng ái dục như sông, biển làm chìm đắm con người.
 
“Tây phương có Phật Di Đà,
 
Độ chúng sinh ra khỏi ái hà.”
 
(Vô danh)
 
Biển ái ngàn trùng khôn tát cạn
 
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.”
 
(Bà Huyện Thanh Quan)
 
“Cầu ái hà kẻ ngược người xuôi”
 
(Nguyễn Du –Văn tế thập loại chúng sinh)
 
“Sóng tình chìm nổi ái hà,
 
Chín ngôi hoàng hậu phép nhà cũng sai”
 
(Đại Nam quốc sử diễn ca)
 
“Làm cho bể ái khi đầy khi vơi”
 
(Truyện Kiều)
 
Đạo Phật cho rằng tình ái của người mênh mông như trời cao, thì lòng dụng sinh ra nổi khổ của người cũng thăm thẳm như biển cả, vì vậy mà có thành ngữ:
 
“Tình thiên, dục hải”
 
(Tình mênh mang như trời, lòng ham muốn rộng lớn như biển cả)